Spring til indhold

Sådan søger du et indskudslån hos kommunen

Hvad er indskudslån og hvem kan få det?

Drømmer du om at flytte til en ny lejebolig, eller står du overfor at flytte hjemmefra for første gang? Der er mange udgifter ved en flytning, og den største udgift, du typisk skal betale, udover udgiften til eventuel istandsættelse og nye møbler, er udgiften til depositum eller indskud, som det også populært kaldes.

Et depositum er udlejers økonomiske garanti for, at der er penge til at udbedre eventuelle skader, fejl og mangler på lejeboligen, når du engang flytter ud igen, og depositummet eller indskuddet svarer typisk til tre måneders husleje eksklusiv forbrug. Ligger din husleje eksempelvis på 5000 kr. eksklusiv forbrug, vil indskuddet i forbindelse med indflytning i lejligheden derfor ligge på 15.000 kr.

Du vil ofte få hele eller en stor del af indskuddet tilbage, når du flytter ud, men det afhænger af, hvor meget der skal laves på lejeboligen, før den er klar til næste lejer. Det er derfor værd at passe godt på din bolig, hvis du skal gøre dig forhåbninger om at se dit indskud igen.

Få råd til indskud med et indskudslån

Som det ses af huslejeeksemplet ovenfor, er det oftest et ganske højt beløb, der skal lægges i depositum når du rykker ind i din nye bolig, og særligt for unge under uddannelse og personer uden opsparing kan det være en stor økonomisk mundfuld at skulle betale indskud, for hvor skal pengene findes, hvis ikke de allerede står på opsparingen, og der ikke er udsigt til, at de bliver tjent hjem lige foreløbigt?

Heldigvis tilbyder mange kommuner indskudslån med lav rente, hvor du låner pengene til dit indskud og løbende betaler dem tilbage gennem en fast afdragsordning. Er du studerende, har du ofte mulighed for at optage et indskudslån, der er rente- og afdragsfrit i studieperioden, hvilket betyder at du ikke skal betale af på lånet, imens du studerer, men du i stedet kan vente, til du er færdiguddannet og dermed har flere penge at gøre godt med. Generelt tilbyder kommunerne ganske favorable vilkår, når det kommer til lån til indskud, der ofte skal betales tilbage over en periode på enten fem eller ti år afhængigt af din boligtype.

Disse krav skal du opfylde for at få bevilget indskudslån

Det er ikke alle, der kan få lov til at låne til indskud, da der er nogle få betingelser, du skal opfylde, for at få bevilget lånet. Overordnet gælder følgende krav, når du vil søge om indskudslån:

  • Du søger om indskudslån til en almen bolig opført efter 1. april 1964
  • Flytter du i ungdomsbolig, skal boligen have selvstændigt køkken

Kommunen har pligt til at yde indskudslån til dig, hvis din samlede husstandsindkomst ligger under følgende grænser, og du i øvrigt ikke har opsparing til rådighed til at betale for indskuddet:

  • Hvis du flytter i lejlighed: Den samlede indkomst i husstanden overstiger ikke 239.100 kr. årligt (2017) ved indflytningstidspunktet. Er der børn i husstanden, hæves dette beløb med 41.400 kr. pr. barn (2017) op til fire børn. Har du eksempelvis to børn, har du ret til indskudslån fra kommunen, såfremt den samlede husstandsindkomst ligger under 321.900 kr.
  • Hvis du flytter i enkeltværelse: Den samlede indkomst i husstanden overstiger ikke 160.159 kr. årligt (2017) ved indflytningstidspunktet. Er der børn i husstanden, hæves dette beløb med 41.400 kr. pr. barn (2017) op til fire børn. Har du eksempelvis to børn, har du ret til indskudslån fra kommunen, såfremt den samlede husstandsindkomst ligger under 242.959 kr.

Retten til indskudslån er dog altid en individuel vurdering, og udover indskudslån til almene boliger, yder kommunen også lån til bestemte typer af ældreboliger og handicapboliger. Der gælder særregler for flygtninge samt unge under uddannelse, der bor i fælles lejlighed med andre. De regler kan du høre nærmere om ved at kontakte din kommune. Du kan læse mere om indskudslån på din kommunes hjemmeside eller ved at besøge Borger.dk’s informationsside om lån til beboerindskud, der giver dig alle de relevante og aktuelle informationer i forhold til både optagelse og tilbagebetaling af indskudslån.

Søg om støtte til dækning af flytteudgifter

Det er også muligt at ansøge din kommune om økonomisk støtte til din flytning, til dækning af udgifter til flyttefirmaet, dobbelt husleje, dørskilt etc.